Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Is waterkwaliteit formele kinderspeelplaats Bunerhornsebos een gevaar voor de gezondheid ? 

Nieuw Buinen, 14 juli 2015.

De pomp van de formele kinderspeelplaats op de oever van de watergang, direct gelegen achter de Kalmoes, was stuk en is weer gemaakt door de gemeente. Kinderen kunnen nu gelukkig weer veilig met de pomp water uit de grond naar boven halen en daarvoor dank.

Er is ter plaatse echter ook een probleem die nog steeds om een oplossing vraagt !

In een mail van jl. 23 maart aan Buurtbeheer  (hr. Marinus Hulshof) van de gemeente Borger-Odoorn, is aangegeven dat ouders van kinderen uit de omgeving van voornoemde waterspeelplaats, steeds twijfels hebben over de kwaliteit van het water aldaar. Dit beeld is niet veranderd.

Het heeft enerzijds te maken met de bruine vale kleur van het water en anderzijds met het vaak langdurig stilstaan van de watercirculatiepomp verderop.

Destijds is daarom toen het verzoek gedaan om via een monster te (laten) bepalen dat het water aldaar daadwerkelijk gezondheidsproof is, en de resultaten daarvan te openbaren plus aannemelijk te maken wat de oorzaak van de waterkleur is. Voorgaande informatie zou middels de gratis huis aan huis blad “ Week in –Week uit “ gepubliceerd kunnen worden waarbij het één niet hoeft te wachten op het andere.  

Zolang onduidelijkheid bij de ouders bestaat over de waterkwaliteit, houden zij voor zo ver dat in hun vermogen ligt, de kinderen weg bij de speciaal aangelegde speelplaats met waterpomp. Ook is daarbij gevraagd wat de reden is dat de pomp, die zorg moet dragen voor de nodige watercirculatie, (veelal) weer stilstaat.

Het is nu bijna 4 maanden geleden dat deze mail is verstuurd en noch van Buurtbeheer noch van het KCC is enige reactie ontvangen, hetgeen uiteraard niet acceptabel is. De mail zal daarom nu worden herhaald, en gezien de tijd die is verstreken zou het toch normaal zijn wanneer er tenminste binnenkort een voor de ouders geruststellende bericht zou komen over de waterkwaliteit.

Juist nu de temperatuur oploopt en de kinderen vakantie hebben is haast geboden !